Dla firm

Organizujemy i prowadzimy internetowe szkolenia i kursy językowe dla firm i instytucji. Wieloletnie doświadczenie w e-learningu pozwala nam odpowiednio dostosować tematykę, intensywność i poziom kursu do umiejętności słuchaczy oraz wymaganych od nich kompetencji językowych. Prowadzone w wirtualnej klasie zajęcia umożliwiają uczestnictwo w lekcjach dowolnej liczby słuchaczy podłączonych za pośrednictwem programu Skype lub telefonu VOIP. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach.

Prowadzimy kursy języka angielskiego oraz niemieckiego, ukierunkowane zgodnie z wymaganiami najbardziej znanych instytucji certyfikujących, czyli Cambridge ESOL dla języka angielskiego oraz Goethe Institut dla niemieckiego. Prowadzimy systematyczną ocenę wyników nauczania dla wszystkich uczestników kursu. Na tej podstawie sporządzamy raporty dla uczniów i ich pracodawcy.
Organizując szkolenia dla firm i instytucji w pełni rozumiemy, że czas, który pracownicy poświęcają na naukę, nie może być czasem straconym dla ich pracodawców. Dlatego układamy plan zajęć tak, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócały one normalny tok pracy w firmie, a zarazem dbamy o maksymalne wykorzystanie każdej minuty. Równie istotne na liście naszych priorytetów jest skuteczne motywowanie słuchaczy do systematycznej, efektywnej pracy.

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych – dla każdej firmy i instytucji przygotowujemy indywidualną propozycję współpracy w oparciu o informacje na temat rodzaju kursu, poziomu nauczania, intensywności szkolenia i liczby uczniów.

Po otrzymaniu zgłoszenia:

Umówimy się na pierwsze spotkanie online (tzw. techniczne).
Zaprezentujemy system LMS i wirtualną klasę (około 30 minut).
Ustalimy termin właściwej lekcji próbnej.
Przeprowadzimy lekcję z lektorem (50 minut).
 (link)Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Oferta dla osób indywidualnych

Prowadzimy kursy angielski przez Skype oraz niemiecki przez Skype przeznaczone dla osób w różnym wieku i na różnych poziomach zaawansowania.

Lekcje odbywają się w wirtualnej klasie, do której uczeń i nauczyciel wchodzą za pośrednictwem komunikatora Skype. Uczeń ma bezpośredni kontakt z nauczycielem przez całą lekcję.

Zajęcia mogą być organizowane dla jednej osoby lub grupowo. W tym drugim przypadku każdy z uczestników zajęć dołącza do wirtualnej klasy za pośrednictwem osobistego komputera. Uczniowie widzą tylko lektora oraz prezentowaną przez niego interaktywną tablicę.

Prowadzimy kursy przygotowujące do zdobycia certyfikatów językowych Cambridge ESOL dla języka angielskiego oraz Goethe Institut z niemieckiego.

Każdy kurs poprzedzony jest wstępną analizą potrzeb naszych uczniów, która wygląda następująco:
uczeń wypełnia na naszej stronie formularz zgłoszeniowy
wysyłamy zaproszenie do spotkania technicznego dla nawiązania kontaktu przez Skype
przeprowadzamy prezentację naszego systemu nauczania i wirtualnej klasy
ustalamy termin lekcji próbnej
przeprowadzamy próbną lekcję z lektorem (50 minut) GRATIS!
przygotowujemy propozycję kursu odpowiedniego dla potrzeb ucznia
 (link)Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego – to nic nie kosztuje!