e-tutoringE-learning, czyli...

    szkoła w internecie. E-learning to wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. To forma nauki na odległość, która dostępna jest dla każdego użytkownika internetu, utrzymująca najważniejsze zalety osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a zarazem usuwająca wady klasycznej nauki korespondencyjnej.
    Internet jest znakomitym medium w procesie kształcenia, gdyż pozwala na pełny kontakt w czasie rzeczywistym, a nie wymaga natomiast przebywania słuchaczy i lektora w tym samym miejscu. Zamiast przemieszczania się, często długotrwałego i męczącego, każdy z uczestników lekcji pracuje przy własnym komputerze, korzystającym z darmowych programów komunikacyjnych. Jednym z najczęściej stosowanych jest Skype – znany i ceniony komunikator do video chatu, łatwy w instalacji i użytkowaniu, bardzo popularny wśród internautów.
    Prowadzenie lekcji poprzez internet bardzo poprawia efektywność procesu nauczania, dzięki lepszej organizacji pracy lektorów ale również dzięki wyraźnej poprawie frekwencji uczniów. Znacznie rzadziej zdarzają się sytuacje odwoływania lub przesuwania zajęć z powodu trudności komunikacyjnych, korków czy innych nieprzewidywalnych, zwykłych życiowych komplikacji. Systematyczność i regularność jest tymczasem jednych z kluczy do sukcesu w nauce. Podobnie ważna jest motywacja – dzięki stałej kontroli postępów w nauce współpraca lektora z uczniem podczas bezpośredniego kontaktu zapewnia lepsze wyniki, niż kurs korespondencyjny.