Chemia nieorganiczna

Nie trać czasu! Zapisz się na nasz kurs i zacznij przygotowania do matury już dziś!

Przygotowując się do ważnego egzaminu maturalnego z chemii nieorganicznej, potrzebujesz solidnej wiedzy i skutecznych metod nauki, które pozwolą Ci osiągnąć sukces. Nasze lekcje wideo z chemii nieorganicznej to idealny sposób, aby przygotować się do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Znajdziesz u nas kompleksowe i przystępne kursy, które pomogą Ci zrozumieć skomplikowane zagadnienia, takie jak budowa układu okresowego, konfiguracja elektronowa pierwiastków, a także pojęcia jak promień atomowy, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe czy elektroujemność. Nasze lekcje wideo z chemii nieorganicznej zapewnią Ci solidną wiedzę, którą potrzebujesz, aby zdać egzamin z wynikiem na miarę Twoich oczekiwań.

Dlaczego warto wybrać nasze lekcje wideo? Nasze materiały są starannie przygotowane i dostarczane w formie łatwych do zrozumienia lekcji wideo. Dzięki temu, możesz uczyć się zawsze wtedy, kiedy masz czas i ochotę. Przekonasz się, że nauka z naszymi lekcjami wideo to nie tylko przyjemność, ale również skuteczny sposób na zdobycie wiedzy.

Zobacz poniższe przykładowe filmy. Jeden opisujący aminy, a drugi z przykładowym rozwiązaniem zadania. 

Aminy

Zapraszam na krótki film o aminach. W materiale tym znajdziecie odpowiedz na pytanie dlaczego ulegają zmianie właściwości amin, jeśli prowadzimy reakcję w środowisku kwasowym.

Stopień dysocjacji – zadanie

Zapraszam na krótką prezentacje w której, przedstawię obliczenia związane ze stopniem dysocjacji. Dowiecie się jak w prosty i szybki sposób wykonywać obliczenia związane z tą wielkością.

Spis lekcji

Budowa układu okresowego

Odkryj tajniki chemii nieorganicznej z naszym kursu wideo! Zapewniamy kompleksowe podejście do nauki, uwzględniając pojęcia takie jak budowa układu okresowego, promień atomowy, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe czy elektroujemność.

Konfiguracje elektronowe

Kurs, w którym chciałabym przedstawić w jaki sposób rozpisywać konfiguracje elektronowe pierwiastków w oparciu o układ okresowy. Powiążemy ten temat z liczbami kwantowymi oraz przykładowymi zadaniami maturalnymi.

Wiązania chemiczne

Kurs dotyczący wiązań jonowych, kowalencyjnych oraz koordynacyjnych, sił Londona, oddziaływań typu dipol-dipol oraz wiązań wodorowych definicje oraz przykłady cząsteczek, w których te cząsteczki występują. Ponadto znajdziecie tu wyjaśnienie wiązań w oparciu o zadania maturalne.

Entalpia

Lekcja dotycząca entalpii, w której chciałabym przedstawić sposoby obliczania entalpii na podstawie Prawa Hess’a, wykresy dotyczące reakcji egzotermicznych i endotermicznych. Znajdziecie tu również zadania przykładowe maturalne wraz z wyjaśnieniem i wytłumaczeniem niektórych zadań.

Kinetyka reakcji

Lekcja kinetyka reakcji chemicznych, w której znajdziecie informacje o tym, jak wyznaczać równanie kinetyczne, czynniki jakie wpływają na szybkość reakcji chemicznych, pojęcie energii aktywacji, wykresy przedstawiające reakcje zerowego, pierwszego i drugiego rzędu.

Równowaga reakcji

Lekcja dotycząca równowagi reakcji chemicznych, przybliżymy pojęcie równowagi chemicznej oraz reguły przekory Le Chateliera i Brauna, a najważniejsze: pokażę jak rozwiązywać zadania z tzw. „tabelkami”.

Reakcje redoks

Lekcja dotycząca reakcji redoks. W materiale tym znajdziecie informacje jak wyznaczać stopnie utlenienia, jak bilansować równania chemiczne w oparciu o metodę bilansu elektronowego w zapisie elektronowo-jonowym z wykorzystaniem zadań maturalnych.

Związki manganu

Lekcja dotycząca związków manganu, znajdziecie tu informacje jak mangan zmienia stopnie utlenienia w zależności od użytego środowiska, kwasowego, zasadowego czy obojętnego. Przykładowe zadania maturalne z pewnością pomogą zrozumienie tego zagadnienia.

Tlenki, kwasy, wodorotlenki, związki kompleksowe

Lekcja z serii: reakcje w roztworach. W pierwszym z filmów znajdziecie informacje o tym, jak tworzą się tlenki, kwasy, wodorotlenki, a co najważniejsze związki kompleksowe. Co to jest liczba koordynacyjna i jak tworzyć związki kompleksowe, równania reakcji tworzenia i zapisywania związków kompleksowych.

Wodorosole, hydroksysole, wodorki, sole

Druga lekcja z serii reakcje w roztworach. Tu znajdziecie informacje dotyczące budowy i otrzymywania wodorosoli, hydroksysoli, wodorków oraz soli.

Reakcje które były na maturze, wskazówki jak je rozwiązać oraz omówione doświadczenia, wszystko w oparciu o zadania maturalne cke.

pH, wskaźniki

Trzecia lekcja z działu reakcje w roztworach wodnych. Film ten zawiera zadania obliczeniowe z pH, prawo rozcieńczeń Ostwalda, iloczyn jonowy wody oraz zagadnienia dotyczące wskaźników. Znajdziecie tutaj również przykładowe zadania maturalne cke z poprzednich lat.

Miareczkowanie

Zapraszam na czwarta lekcję z działu reakcje w roztworach. W tym filmie znajdziecie informacje dotyczące miareczkowania, rozwiązane zadania w oparciu o ową technikę analityczną. Ponadto, przykładowe krzywe miareczkowania oraz pojęcia takie jak punkt równoważnikowy bądź punkt końcowy miareczkowania, wszystko to w oparciu o zadania z którymi zetknęliśmy się na maturze wcześniej.

Teorie kwasów i zasad

Piata lekcja z serii reakcje w roztworach. Znajdziecie tu informacje dotyczące teorii kwasów i zasad w oparciu o teorie Lewisa, Bronsteada oraz Arrheniusa. Na końcu filmu znajdziecie przykładowe zadania maturalne dotyczącego tego materiału wraz z rozwiązaniami.