Egzamin ósmoklasisty

język angielski 

Plik z kluczem i test w pdf do ściągnięcia poniżej!

Zadanie 1. (0–4)

Dla każdej z opisanych sytuacji (1.1.–1.4.) wybierz właściwą reakcję. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

1.1. Rozmawiasz z mamą o swoim koledze z klasy. Jak opiszesz jego charakter?

 1. He’s tall.
 2. He’s very friendly.
 3. He’s smiling.

 

1.2. Chcesz poczęstować swojego gościa ciastem. Co powiesz?

 1. Help me with a cake.
 2. This cake is tasty.
 3. Help yourself to the cake.

 

1.3. Chcesz pójść do kina z koleżanką. Jak ją zaprosisz?

 1. Let’s go to the cinema tonight.
 2. The cinema is very good.
 3. Why don’t we watch the movie at home?

 

1.4. Twoja koleżanka ma dzisiaj urodziny. Co powiesz?

 1. My birthday is today.
 2. Happy anniversary!
 3. Many happy returns!

 

Zadanie 2. (0–2)

Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę (2.1.–2.2.) brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie

zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.

Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.

 

Mary: How 2.1. (watching)___________________________________ the horror film tonight?

John: I think it’s a bad idea. I prefer watching comedies. They’re not so scary.

Mary: But they’re really boring. Let me suggest watching fantasy film. What 2.2. (think) ___________________________ about it?

John: It’s a much better idea.

 

Zadanie 3. (0–4)

Przeczytaj teksty. Przeczytaj teksty. W zadaniach 3.1.–3.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

  

Dear mum,

 

The camp is wonderful. I’m writing to tell you that

we spend a lot of time outside. We have a lot of duties.

We brush the horses and clean their stalls every day.

It was the best idea I could have to come here.

Kisses,

Mary

 

3.1 Mary thinks that

 1. horses are clean.
 2. has too many duties.
 3. the camp was a great idea.

 

Have you ever wanted to visit a safari and see wild animals in their natural environment? If your answer is yes, we have a great offer for you.

Our zoo offers you a jeep ride among giraffes, hippos, zebras and many other wild animals. You don’t have to go to Africa to enjoy the climate of a safari.

Visit us!

The best zoo in our country!

 

3.2. This text gives information about

 1. a safari.
 2. an attraction in a zoo.
 3. giraffes, hippos and zebras.

 

Horrible car crash!

Yesterday in the city centre there was a horrible accident. A truck hit a car. One person died and there are two hurt people. A driver of a truck lost control over his vehicle because of speed and bad weather conditions. As a result he hit the car which hit the tree.

 

3.3. The accident happened because

 1. a car driver hit a truck driver.
 2. a truck driver lost control.
 3. a truck driver hit a tree.

 

 

Dear Neighbours!

Tomorrow I will start a renovation of my flat. I hope that it won’t be a problem for you. It will be loud between 10 a.m. and 2 p.m. Sorry for any inconvenience. I should finish my renovation in 4 days.

Thank you for your understanding!

 

3.4. The author of this text

 1. complains about renovation
 2. informs neighbours about renovation
 3. thanks for renovation

 

Zadanie 4. (0–3)

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w każdą lukę (4.1.–4.4.) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A–D), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.

Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

 

I am in Montenegro right now.4.1. _____ Me and my family arrived here two days ago. The weather is fabulous, it is sunny and really hot.4.2 _______ I am enjoying this warm weather so much. Yesterday we were at black sand beach. 4.3. __________ Our plans for tomorrow is to visit historic town Budva and farmer markets. Guess what happened to us: our car has disappeared from parking place and we found it on police station. 4.4. _________We are coming home on Sunday, so I still have four days to enjoy this holiday as much as I can.

 

Na podstawie: https://englishbloggymstola.wordpress.com/

 

 1. It was amazing, I have never seen black sand before.
 2. It was such a long way by a car.
 3. It was horrible because we couldn’t get home.
 4. It is around 30 degree.

 

Zadanie 5. (0–4)

Przeczytaj trzy teksty (A–C) o restauracjach oraz dopasuj do nich osoby 5.1.–5.4.

Do każdej osoby dopasuj właściwą restauracja. Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga! Jeden z tekstów pasuje do dwóch pytań.

 

RESTAURANTS

 

A.

Welcome to our restaurant La Fajita. It is a Mexican restaurant which offers you traditional spicy Mexican cuisine. If you are a meat-lover, you will find something delicious for you for sure. From Monday to Friday there is a special price for one meal every day. Don’t hesitate and visit us.

 

B.

Veggie Bowl is a great restaurant only for those who are not meat-lovers. We offer a lot of bowls only with vegetarian products. You will find compositions of tomatoes, peas, cucumbers, chickpeas, carrots, onions, beans and many other vegetables in every of our bowls. Do you want to be environmentally friendly? Just visit us.

 

C.

You don’t like spicy food. You must visit Mi Italia, our new restaurant which serves tasty Italian food. You will find something for vegetarians but also meat-lovers in our menu. At weekend at 1 p.m. there is a special price for lunch.

 

Which restaurant

 

5.1

offers only vegetarian food?

 

5.2

has lower prices at weekend?

 

5.3

serves spicy food?

 

5.4

is good for our environment?

 

 

 

Zadanie 6. (0–3)

Przeczytaj teksty. W wiadomości Jacka uzupełnij luki 6.1.–6.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens. Luki należy uzupełnić w języku polskim.

 

Health benefits of swimming

Swimming is a great activity because you need to move your whole body against the water.

 

Swimming is a good all-round activity because it:

 • keeps your heart rate up but takes some stress off your body,
 • builds muscle strength,
 • helps you maintain a healthy weight, healthy heart and lungs,
 • provides an all-over body workout.

 

Na podstawie https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/swimming-health-benefits

 

 

Swimming course

Can’t you swim? Our swimming school will change it. We start a new course next week. Don’t hesitate and join us. We guarantee a success. After 20 lessons you will be able to swim yourself. If you are interested in the course, call us at 45 9998 83382.

 

 

Cześć Marek,

 Wczoraj wieczorem przeczytałem artykuł o korzyściach pływania. Nie uwierzysz jak wiele ich jest. Jeśli potrafisz pływać możesz zbudować 6.1______________________. Co więcej pływanie pomaga także utrzymać  6.2 ________________, zdrowe serce i płuca. Wiem, że tak samo jak ja też nie potrafisz pływać, dlatego mam propozycję, żebyśmy razem zapisali się na kurs pływania. Widziałem ogłoszenie szkoły pływania u nas w szkole. Zaczynają zajęcia 6.3 ____________________, więc może warto byłoby do nich zadzwonić.

Daj mi znać, co o tym myślisz.

Jacek

 

Zadanie 7. (0–3)

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 7.1.–7.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki.

Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. go

B. spend

C. thinking

D. noone

E. everyone

 

A PET LIKE A FRIEND

Are you 7.1 __________________ of having a pet? Don’t hesitate any more. 7.2 ___________ who has a pet will tell you that it is a really good idea. Your pet could be your friend. You can 7.3______________ your time walking, playing or even running. If you don’t have a pet, let’s change it as soon as possible.

 

Zadanie 8. (0–3)

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 8.1.–8.3. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

It’s hard 8.1 ___________  that we 8.2 ___________ in our new house for more than 8 months already! Sometimes it feels like we just moved in yesterday, and other times it feel like we’ve lived here forever! Before we 8.3 ___________to our current house, we had lived in the same little townhouse for just over 7 years, so it had been a while since we’d moved and adjusted to a new place.

Na podstawie: https://justagirlandherblog.com/moving-into-a-new-house-surprises/

 

8.1.  A. to believe                 B. believing               C. believe

8.2   A. were                         B. have been             C. are

8.3.  A. moved                      B. have moved         C. were moving

 

Zadanie 9. (0–3)

Uzupełnij zdania 9.1.–9.3. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.

Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.

 

9.1. There (be/two/ cat) __________________________________ on the sofa.

9.2. While I (phone/she) ____________________________, she was at school.

9.3. We want to find a (big/ car) _______________________ours.

 

Zadanie 10. (0–10)

Byłeś na wycieczce szkolnej w Londynie dwa tygodnie temu. W e-mailu do koleżanki ze Szkocji:

 • napisz jak długo byłeś w Londynie i co tam robiłeś
 • opisz jaka była pogoda i czy byłeś na nią przygotowany
 • opisz jeden problem, który miałeś i jak go rozwiązałeś

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ.

 

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Zarejestruj się już dziś!

Poznaj wspaniałych nauczycieli. Poczuj pozytywną atmosferę nauki.

Zapisz się do naszej klasy!