Chemia nieorganiczna

Zacznij przygotowania do matury już dziś!

Wyobraź sobie, że przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii nieorganicznej może przekształcić się w fascynującą podróż przez świat nauki, a nie stanowić jedynie wyzwanie. Nasz kurs z chemii nieorganicznej jest Twoim kluczem do odkrycia fascynującego świata pierwiastków i reakcji chemicznych w sposób, który jest zarówno prosty, jak i przystępny.

Nie ograniczamy się tylko do dostarczania lekcji wideo; wkładamy także naszą prawdziwą pasję w nauczanie. Nasze materiały edukacyjne zostały starannie zaprojektowane, abyś nie tylko zrozumiał nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia, jak budowa układu okresowego czy konfiguracja elektronowa pierwiastków, ale również abyś czerpał radość i satysfakcję z procesu zdobywania wiedzy.

Nie czekaj! Rozpocznij swoją edukacyjną podróż z nami już dziś i doświadcz, jak przyjemne i satysfakcjonujące może być przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii. Dołącz do naszego kursu i przekonaj się, jak nasza pasja i zaangażowanie w nauczanie mogą przemienić Twoje podejście do nauki i pomóc Ci osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym.

Nasz kurs z chemii nieorganicznej pomoże Ci pokonać trudności związane z pojęciami takimi jak promień atomowy, energia jonizacji czy elektroujemność. Oferujemy Ci nie tylko solidną wiedzę, ale także pewność siebie, abyś mógł podejść do egzaminu maturalnego z pełnym przekonaniem o swoich umiejętnościach.

Niech nauka stanie się fascynującą podróżą, a zdobycie wiedzy z chemii nieorganicznej przyniesie Ci radość i satysfakcję. Dołącz do naszego kursu i otwórz drzwi do sukcesu na egzaminie maturalnym z chemii nieorganicznej już dziś!

Aminy

Zapraszam na krótki film o aminach. W materiale tym znajdziecie odpowiedz na pytanie dlaczego ulegają zmianie właściwości amin, jeśli prowadzimy reakcję w środowisku kwasowym.

Związki kompleksowe

Film ten zawiera przydatne informacje dotyczące tworzenia oraz zapisu związków kompleksowych, wyznaczania liczby koordynacyjnej, zapisu jonów kompleksowych a także identyfikacji pierwiastków które tworzą ów jony kompleksowe.

Stała równowagi

Film ten przedstawia jak zapisywać stałą równowagi reakcji chemicznej, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę i czego się wystrzegać. Na podstawie zadania maturalnego, w zwięzły sposób pokazano jak zapisać wyrażenie na stałą równowagi na przykładzie reakcji spalania węgla.

Nietypowy redoks

W filmie tym znajdziecie informacje dotyczące bilansowania reakcji redoks, jednakże jonami CO3 2- i dwutlenkiem węgla, a nie jak dotychczas H3O+ czy OH-. Materiał ten pokazuje, jak dokonać bilansu równania redoks ładunkami. W jasny i przejrzysty sposób wyjaśnia proces reakcji utleniania i redukcji.

Elektroliza

Film ten przedstawia zasady i reguły dotyczące zapisu reakcji elektrolizy w oparciu o zadanie maturalne. W materiale tym znajdziecie informacje dotyczące zasad zapisywania reakcji w przestrzeni katodowej i anodowej, identyfikacji pierwiastków jakie wydzielają się na katodzie i anodzie.

Ogniwa SEM

Materiał ten przedstawia budowę ogniwa oraz obliczenie jego siły elektromotorycznej. Ponadto, w filmie znajdziecie informacje jak dokonywać identyfikacji katody i anody. Dowiecie się czym jest potencjał elektrochemiczny ogniwa. Poznacie też przydatne wskazówki przy rozwiązywaniu zadań maturalnych.

Moc kwasów

Ten film pomaga zrozumieć kluczowe koncepcje chemiczne i umiejętności potrzebne do rozwiązywania zadań. Omawia m.in. projektowanie eksperymentów, rolę reakcji chemicznych w identyfikacji substancji, stałe dysocjacji kwasów, funkcję kwasowości Hammetta oraz krytyczne myślenie w chemii.

Węgiel. Stopnie utlenienia w związkach organicznych

Film prezentuje metody określania stopni utlenienia atomów węgla w związkach organicznych. Poprzez przykład eugenolu, omawia znaczenie tego zagadnienia oraz wpływ różnic elektroujemności i otoczenia atomowego na stopień utlenienia. Pokazuje także, jak te zasady mogą być stosowane do analizy innych związków organicznych.

Tlenek krzemu (IV)

Film przedstawia budowę tlenku krzemu, jego budowę strukturalną oraz wiązania jakie w nim występują. Ponadto znajdzie przydatne wskazówki dotyczące budowy związków kowalencyjnych, jakie błędy najcześciej się pojawiają przy rysowaniu wiązań w tym tlenku.

Autodysocjacja metanolu

Film ten przedstawia teoretyczną auto dysocjację metanolu w oparciu o teorię kwasów i zasad Brønsteda-Lowry’ego. Ponadto znajdziecie tu informacje dotyczące wiązań wodorowych występujących w alkoholach oraz ich wpływ na właściwości fizyko-chemiczne związków hydroksylowych.

Entropia

Materiał ten przedstawia zagadnienie dotyczące entropii. Pokazuje czym jest, jak ją należy rozumieć w oparciu o stany skupienia cząsteczek oraz przykładowe zadania dotyczące entropii.

Kryształy

W filmie tym znajdziecie informacje dotyczące typów kryształów, wiązań jakie w nich występują, właściwości fizyko-chemicznych oraz przykłady cząsteczek. W materiale tym znajduje się również zadanie maturalne dotyczące kryształów i sposób jego rozwiązania.

Obliczenia stechiometryczne – zadanie

Film, który pokazuje rozwiązanie zadania maturalnego dotyczącego obliczeń stechiometrycznych. W filmie tym znajdziecie przydatne informacje i wskazówki odnośnie obliczania masy średniej izotopów, na co szczególnie zwrócić uwagę podczas obliczeń, oraz wyznaczania jednostek.

Stopień dysocjacji – zadanie

Zapraszam na krótką prezentacje w której, przedstawię obliczenia związane ze stopniem dysocjacji. Dowiecie się jak w prosty i szybki sposób wykonywać obliczenia związane z tą wielkością.

Reguła Markownikowa – zadanie

Ten film jest idealny dla uczniów przygotowujących się do matury z chemii, a także dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć zasady działania reakcji chemicznych

Zapraszamy do uczestnictwa w naszym profesjonalnym kursie z zakresu chemii nieorganicznej, który stanowi wyjątkową okazję do pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności naukowych.

Nasze chemiczne testy maturalne stanowią doskonałe narzędzie przygotowawcze dla uczestników kursu. Korzystając z niego, będą mieli możliwość skutecznej weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności. Program naszego kursu obejmuje szeroki zakres tematów, od podstawowych pojęć chemicznych, po zaawansowane teorie dotyczące pierwiastków i reakcji chemicznych, co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu na egzaminie maturalnym.

Zachęcamy do dołączenia do naszej edukacyjnej społeczności, co jest pierwszym krokiem do osiągnięcia akademickiego sukcesu i zdobycia pewności siebie niezbędnej do przystąpienia do egzaminu maturalnego. Nasz kurs nie tylko dostarczy kluczowej wiedzy wymaganej na egzaminie, ale także zainspiruje do dalszego rozwijania pasji naukowej. Zapewniamy, że nauka w naszym kursie będzie inspirującym doświadczeniem, otwierającym drzwi do świata naukowego pełnego fascynujących odkryć.

Zarejestruj się już dziś!

Poznaj wspaniałych nauczycieli. Poczuj pozytywną atmosferę nauki.

Zapisz się do naszej klasy!