Obliczenia stechiometryczne – zadanie

Film skierowany do uczniów szkół średnich, przygotowujących się do egzaminu maturalnego z chemii. Film ten ma na celu wyjaśnienie, jak przeprowadzać obliczenia stechiometryczne na przykładzie związku chemicznego SiBr4. Związek ten został utworzony przez pierwiastki krzem (Si) i brom (Br).

Oglądając film, dowiesz się:

  1. Identyfikacja pierwiastków: Dowiemy się, jak rozpoznać pierwiastki Si (krzem) i Br (brom), tworzące związek SiBr4.
  2. Masa atomowa i molowa: Nauczymy się, jak użyć mas atomowych krzemu (28 g/mol) i bromu (79 g/mol) do obliczenia masy molowej związku.
  3. Masa cząsteczkowa w gramach: Zobaczymy, jak przeliczyć masę molową na masę jednej cząsteczki SiBr4, wykorzystując liczbę Avogadro (6.02×10^23).
  4. Obliczenia w unitach: Poznamy sposób obliczania masy cząsteczkowej w unitach, używając współczynnika przeliczeniowego (1,66×10^-24 g/unit).
  5. Pułapki w zadaniach: Uświadomimy sobie, jak ważne jest zwracanie uwagi na jednostki i prawidłowe przeliczanie wartości, aby uniknąć typowych błędów.

Unit czy gram? Nauka obliczeń masy cząsteczkowej

W trakcie filmu przedstawiamy, jak dokonać identyfikacji pierwiastków na podstawie zadania maturalnego. W tym zadaniu pierwiastki A i X tworzą związek o wzorze AX4. Ujawniamy, że odpowiedzią na to zadanie są Si oraz Br, które łączą się, tworząc związek SiBr4. Następnie przechodzimy do kluczowego elementu filmu. Obliczenia bezwzględnej masy jednej cząsteczki SiBr4, wyrażonej w gramach, bazują na informacji, że masa atomowa izotopu jest równa liczbie masowej.

Film szczegółowo wyjaśnia, jak zsumować masy atomowe krzemu (28 g/mol) i bromu (79 g/mol pomnożone przez cztery), by otrzymać łączną masę molową związku, wynoszącą 344 g/mol. Jednakże, zwracamy uwagę na pułapkę zadania – konieczność wyrażenia masy w gramach na cząsteczkę, a nie gramach na mol. Film krok po kroku pokazuje, jak podzielić masę molową przez liczbę Avogadro (6.02×10^23), aby uzyskać masę jednej cząsteczki SiBr4 w gramach.

Dodatkowo, film oferuje alternatywny sposób obliczenia tej masy w unitach. Wskazuje na konieczność użycia współczynnika przeliczeniowego z tablic chemicznych (1,66×10^-24 g/unit). Pokazuje, jak różne jednostki mogą być użyte do wyrażenia masy związku.

W celu poszerzenia swojej wiedzy zachęcamy do naszego filmu z zadaniem na temat stopnia dysocjacji. Zapraszamy również na naszą stronę, gdzie znajdują się arkusze maturalne z chemii, które pomogą w dalszej nauce.

Zarejestruj się już dziś!

Poznaj wspaniałych nauczycieli. Poczuj pozytywną atmosferę nauki.

Zapisz się do naszej klasy!